Конфіденційність

Угода про персональні дані та конфіденційність. Подарунок Doli - захищає вашу персональну інформацію.

УГОДА ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

Доля захищає вашу персональну інформацію. Тому ми забезпечуємо конфіденційність персональних даних, які отримуємо від наших клієнтів через веб-сайт, електронну пошту або за телефоном.

Предмет угоди

1.1. Ця угода про конфіденційність (далі – «Угода»), є складовою і невід’ємною частиною Договору про надання послуг (оферти), встановлює порядок обробки, в тому числі збір, отримання, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміна), зберігання, використання, розкриття, передачу іншим особам, знищення персональних даних Туриста, які ФОП Ільченко Єлизавета Едуардівна (далі сторона Угоди – «Продавець») отримує від Клієнтів та Володільців за Договором про надання послуг (далі – «Договір ).
1.2. Для того, щоб Клієнт (Володілець) отримав одну або кілька послуг, зокрема, але не виключно: подарунковий бокс з сертифікатом-враженням або враження, він зобов’язаний висловити свою повну згоду з умовами Угоди. Факт акцепту оферти, означає повну його згоду з умовами Угоди.
1.3. Клієнт (Володілець) не має права користуватися послугами Продавця, якщо він не згоден з умовами Угоди, або якщо він не досяг встановленого законом віку, коли він має право укладати угоди з Продавцем.
1.4. Клієнт (Володілець) дає свою однозначну згоду з умовами Угоди, і надає Продавцю право отримувати, зберігати, обробляти, використовувати і розкривати персональні дані Клієнта (Володільця) та / або уповноважених осіб на умовах Угоди і Договору, в тому числі з метою отримання Клієнтом рекламних повідомлень про продукти, які реалізуються Продавцем.
1.5. Продавець не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Клієнта (Володільця) третім особам, які не перебувають у власності або під управлінням Продавця. Продавець не несе відповідальності за отримання, зберігання, обробку, використання і розкриття персональних даних Клієнта (Володільця) фізичними особами, які не є працівниками Продавця, навіть якщо Клієнт (Володілець) отримав доступ до сайтів, товарів або послуг цих осіб за допомогою Продавця або розсилки.
1.6. Клієнт (Володілець) визнає, що в разі недбалого ставлення Клієнта (Володільця) до безпеки і захисту його персональних даних та даних авторизації, якщо така проводилася ним на Ресурсі Продавця, треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису, персональних і інших даних Клієнта (Володільця). Продавець не несе відповідальності за збитки, завдані таким доступом.
1.7. Персональні дані, що надаються Продавцю
1.7.1. Продавець отримує і має право використовувати таку інформацію, в тому числі, персональні дані Клієнта (Володільця): ім’я, прізвище та по-батькові, контактні дані (адреса, телефон, електронна пошта), дата народження, сімейний та майновий стан, біографічні дані, освіта, професія та інші дані.
1.7.2. Після здійснення покупки або активації на сайті https://doli.gift ваш email буде автоматично додана до списку контактів Doli. Якщо ви хочете відмовитися від листів Doli — перейдіть за посиланням у нижній частині листа.
1.7.3. Вся інформація збирається Продавцем як є і істотно не змінюється в процесі збору даних.
1.7.4. Порядок використання персональних даних
1.7.5. Клієнти (Володільці), згідно цієї Угоди, надають право Продавцю розкривати їх персональні дані Продавцю та / або іншим особам, які сприяють або беруть участь в наданні послуг, а також особам, які надають Продавцю послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі. Треті сторони можуть використовувати призначену для Продавця інформацію тільки в разі якщо вони надають послуги Клієнту (Володільцю) та / або Продавцю і тільки ту інформацію, яка необхідна для надання послуги. В інших випадках Продавець не передає особисті дані третім особам без згоди Клієнта (Володільця).
1.7.6. Крім вищезгаданого, розкриття персональних даних без згоди Клієнта (Володільця) або уповноваженої ним особи, допускається у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:
– За обґрунтованими запитами державних органів, які мають право вимагати і одержувати такі дані.
– У тому випадку, якщо на думку Продавця Клієнт (Володілець) порушує умови Угоди та / або інших договорів і угод між Продавцем і Клієнтом (Володільцем).
1.8. Захист інформації, що збирається, конфіденційність
1.8.1. З метою захисту наданих персональних даних Продавець застосовує відповідні інформаційні системи і процедури. Продавець використовує безпечні процедури, а також використовує технічні та фізичні обмеження для доступу до персональних даних.
1.8.2. Тільки ті співробітники Продавеця, яким необхідно виконувати робочі функції для яких необхідний доступ до особистої інформації Клієнтів (Володільців), мають доступ до особистої інформації про туристів.
1.8.3. Сторони зобов’язуються вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на збереження конфіденційної, приватної інформації, наданої Сторонами з метою виконання зобов’язань за цим Договором.
1.9. Внесення змін до угоди про конфіденційність
1.9.1. Продавець може змінити умови Угоди. Будь ласка, періодично переглядайте умови Договору та Угоди.
1.9.2. Всі зміни до Угоди набирають чинності з моменту їх публікації. Акцептуючи Договір, Клієнт (Володілець) підтверджує однозначну згоду з новими умовами Угоди в редакції, чинній на момент акцепту.
1.9.3. Продавець не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені Клієнтом (Володільцем) або третіми особами в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов Угоди, інструкцій або вказівок про порядок використання Ресурсу Продавця щодо порядку розміщення даних та інших питань.
1.10. Додаткові умови
1.10.1. У разі, якщо будь-яке положення Угоди, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або частину, визнається таким, що суперечить закону, або недійсним, це не вплине на інші положення, що не суперечать закону, вони залишаються в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.
1.10.2. Клієнт (Володілець)  має права передбачені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року N 2297-VI.
1.10.3. Угода поширюється на Клієнта (Володільця)  з моменту акцепту Клієнтом (Володільцем) Оферти і діє до тих пір, поки зберігається будь-яка інформація про Клієнта (Володільця) , в тому числі, персональні дані.
1.10.4. Сайт https://doli.gift містить файли cookies — невеликі текстові файли, які передаються в браузер відвідувача для обліку його активності на сайті. Cookies використовуються для реєстрації дій відвідувачів, унікалізації сесій користувачів. Ви можете відключити використання cookies в параметрах налаштування браузерів. Ми дбаємо про надану вами і провайдерами інформацію. Надані дані служать для підвищення якості обслуговування.